Kjetil Lervåg til venstre var gjesteartist. Asbjørn Vågnes til høyre.